SUNDHEDS­LØSNINGER DER GØR EN FORSKEL

Vi tilbyder bl.a. basis sundhedstjek, udvidet sundhedstjek med BodyAge, helbredsundersøgelser samt de lovpligtige nattjek

Fælles for alle vore tjek er, at vi altid tilbyder sundhedsfaglig relevant opfølgning.

Opfølgning

Fælles for alle vore tjek er, at vi altid tilbyder sundhedsfaglig relevant opfølgning. Opfølgningen består bl.a. af tilbud om opfølgningskonsultationer til medarbejdere, der er i øget risiko for udvikling af livsstilsygdomme. Her kontrolmåles relevante parametre, og gives løbende vejledning til en sundere livsstil.

Til ledelsen tilbydes en samlet anonymiseret grupperapport indeholdende SundKoncepts vurderinger og specifikke anbefalinger til, hvorledes virksomheden kan forbedre den samlede sundhedsmæssige status. Desuden lægger vi vægt på en løbende faglig dialog i ethvert forløb.

Sundhedstjek BASIS

Sundhedstjek BASIS er et grundigt sundhedstjek, der kommer omkring de vigtigste parametre i forhold til at forebygge livsstilsygdomme inden de udvikler sig. Med en varighed på 20 minutter gennemgår SundKoncept medarbejderens sundhedsmæssige resultater, og inkluderet er også en kort vejledende kommentar knyttet til alle de målte parametre.

Efter et sundhedstjek BASIS er det muligt at arbejde målrettet med f.eks. en livsstilsændring der fører til en normalisering af eksempelvis et forhøjet kolesteroltal eller blodtryk. Medarbejderen har efter endt sundhedstjek adgang til en personlig online sundhedsprofil, hvor der for hver målt parameter forefindes specifikke anbefalinger.

Følgende parametre måles
 • Blodsukker
 • Triglycerider
 • Hvilepuls
 • Iltmætning i blodet
 • Kolesteroltal (Total, HDL, LDL)
 • Blodtryk
 • Lungefunktion

Sundhedstjek UDVIDET med BodyAge

SundKoncept har markedets mest udførlige sundhedstjek UDVIDET med Bodyage. Her er der tale om et sundhedstjek der kommer omkring alle aspekter af medarbejderens sundhedsmæssige status, lige fra de ”usynlige” værdier såsom kolesterol og blodsukker, til målinger af medarbejderens kredsløbsmæssige tilstand. Med udregning og inddragelse af Bodyage begrebet, er denne type tjek bl.a. kendetegnet ved, at der efterfølgende kan arbejdes specifikt med den personlige motivation, på en helt anderledes måde. Mange medarbejdere motiveres enormt meget af at vide om deres krops Bodyage så også svarer til kroppens oprigtige alder.

Med en varighed på 45 minutter, kendetegnes denne tjektype også ved, at der er sat rigtig god tid af til gennemgang af resultaterne samt den efterfølgende vejledning. Det er muligt at komme omkring alle de vigtige KRAM faktorer og sammen med den enkelte medarbejder få udarbejdet den mest optimale personlige handlingsplan. Desuden er denne type tjek en unik mulighed for at gå i dybden med mere specifikke anbefalinger, både hvad angår kost og træning.

Sammen med medarbejderen, arbejder SundKoncept altid specifikt på at finde de vigtigste fokusområder i en eventuel livsstilsændring for den enkelte, således at medarbejderen opnår den mest grundige og relevante sundhedsmæssige indsigt i egen situation – hermed opnås det bedste fundament for den videre personlige indsats.

FØLGENDE PARAMETRE MÅLES
 • Blodsukker
 • Vægt
 • Muskelmasse
 • Talje-højde ratio
 • Lungefunktion
 • Hvilepuls
 • Kolesteroltal (Total, HDL, LDL)
 • Blodtryk
 • Triglycerider
 • Fedtprocent og fedtmasse
 • BMI
 • Iltmætning i blodet

Lovpligtigt nattjek

Det er lovpligtigt at tilbyde en medarbejder et nattjek, hvis denne udfører nat- eller skifteholdsarbejde. Ved natarbejde brydes den sædvanlige døgnrytme og det er belastende for kroppen. Risikoen for at udvikle en række livsstilssygdomme, samt øvrige gener såsom f.x. søvnproblemer, stress og hovedpine mv. øges og medarbejderens sundhed påvirkes direkte. Alle medarbejdere med nat – eller skifteholdsarbejde har ret til et nattjek minimum hver 3. år.

SundKoncept tilbyder et udførligt nattjek, der lever op til kravene på området. Vi har dermed udvalgt de vigtigste parametre, i forhold til at give et så nøjagtigt og fyldestgørende billede af de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med nat – eller skifteholdsarbejde. Ud fra resultater samt besvarelserne i spørgeskemaet gennemgås medarbejderens generelle helbredstilstand, og nattjekket afrundes med rådgivning i kost, motion og livsstil i forhold til natarbejdet samt medarbejderens personlige udgangspunkt. Ved et lovpligtigt nattjek vil medarbejderens personlige online sundhedsprofil samt besvarelsen af spørgeskema altid blive gennemset af en autoriseret læge.

I samråd med den læge der gennemser spørgeskemaer og resultater, udarbejdes en samlet anonymiseret rapport, der afspejler hvilke generelle problemer der måtte være og hvad arbejdspladsen kan gøre for at mindske belastningen af natarbejdet for medarbejderne.

FØLGENDE PARAMETRE MÅLES
 • Blodsukker
 • Triglycerider
 • Hvilepuls
 • Fedtprocent og fedtmasse
 • BMI
 • Kolesteroltal (Total, HDL, LDL)
 • Blodtryk
 • Vægt
 • Muskelmasse
 • Talje-højde ratio

Helbredsundersøgelse / ultralydsscanning

SundKoncept samarbejder med Thygesen-Health, omkring udførelse af helbredsundersøgelser og ultralydsscanninger. Her tilbydes meget udførlige og grundige helbredsundersøgelser, og disse typer undersøgelser anbefales til virksomhedens ledelse, direktion m.m.

Helbredsundersøgelserne udføres på én af Thygesen-Health's filialer i Danmark.

Thygesen-Health består af et team af læger, kostvejleder samt assistenter, der alle har et bredt kendskab inden for faget, og som er med til at sikre en professionel service.

Jens Thygesen som står i spidsen for klinikken, er uddannet speciallæge i almen medicin. Jens er en af de læger i Danmark som har lavet flest forebyggende helbredsundersøgelser. Det der kendetegner Jens’ undersøgelser er, at han også – som en stor fordel – tilbyder ultralydsscanninger af blandt andet pulsårer m.h.p. tidlig diagnosticering af åreforkalkning.

Thygesen-Health henviser til egen læge, eller de mest kompetente privathospitaler, hvis der er behov for dette og hvis det ønskes.

Til vores klinik er tilknyttet kardiolog. Klinikken ligger i skønne omgivelser i Skodsborg, hvor vi holder til i Spa & Fitness bygningen. Men vi har også filialer på Fyn og i Jylland. www.thygesen-health.dk

Vi samarbejder med

Vi tilbyder også

 • Coaching
 • Ergonomisk tjek
 • Sundhedsbarometer
 • Hørescreening
 • Kostforedrag
 • Rygestop
 • Stressforebyggelse

Kontakt os på tlf. 23253265