BEUMER Group vil gerne hjælpe medarbejderne, med at forblive sunde

Første år med SundKoncept

BEUMER Group er den internationale “leder” på intern logistik bl.a. på områderne transport, lastning, palletering, emballering og distributions teknologi. BEUMER Group beskæftiger i alt 4000 medarbejdere med dets datterselskaber og salgs agenturer.

Med udgangspunkt i en grundig analyse af virksomhedens ønsker, behov og målsætning, udarbejdes i samarbejde med SundKoncept en relevant sundhedsstrategi, der løbende evalueres.

Fokus er i første omgang at skabe en sundere kultur på virksomheden generelt, med hovedvægten på flere sunde daglige mellemmåltider, der gavner medarbejdernes energiniveau og nedsætter risikoen for overvægt. Endvidere fokus på at højne det fysiske aktivitetsniveau hos medarbejderne, da de primære arbejdsopgaver er stillesiddende.

Udfordringen ligner altså det typiske billede – en arbejdsdag præget af manglende fysisk aktivitet, som kan påvirke koncentration, energi og produktivitet, især sidst på dagen.

FØLGENDE SUNDE TILTAG BLEV IMPLEMENTERET:

 • Sundhedstjek BASIS til alle medarbejdere.
 • Spørgeskemaundersøgelse med fokus på livsstil - KRAMS (kost, rygning, alkohol, motion, søvn & stress) - formål at kortlægge de sundhedsmæssige udfordringer/målsætninger for medarbejdergruppen.
 • Afrapportering til virksomhedens ledelse ud fra en anonym grupperapport. Herunder vurdering af medarbejdernes samlede sundhedstilstand, samt anbefalinger målrettet resultaterne.
 • Opfølgning på sundhedstjek Herunder kontrolmålinger af relevante parametre, vejledning i sunde kost- og træningsvaner, udarbejdelse af handlingsplaner med f.eks. planer for måltider, planer for træningsintensitet / træningsformer samt hjælp til opstart af fysisk aktivitet.
 • Kostforedrag er afholdt hos BEUMER Group.
 • Daglig bevægelse/fysisk aktivitet i arbejdstiden . Forebyggelse af stillesiddende arbejde, idéer til nemme løsninger til mere fysisk aktivitet, der ikke nedsætter effektiviteten og produktiviteten for virksomheden, og samtidig tager højde for deres fysiske rammer.

Vi tilbyder også

 • Coaching
 • Ergonomisk tjek
 • Sundhedsbarometer
 • Hørescreening
 • Kostforedrag
 • Rygestop
 • Stressforebyggelse

Kontakt os på tlf. 23253265