Hesehus

Udvalgt case: BEUMER Group vil gerne hjælpe medarbejderne, med at forblive sunde

“Sundkoncept har været en rigtig god samarbejdspartner og har både hjulpet os med, at definere hvilke parametre, der burde være mest fokus på at måle, selve sundhedstjekkene og opfølgende samtaler. Derudover valgte vi også at følge op på sundhedstjekkene med oplæg om sund kost, samt om stående arbejde, som Sundkoncept også har været super gode til at foretage for os. Da vi efter sundhedstjekkene kunne se, at det var her vi ville få mest ud af, at ligge vores fokusområder.”

Team Manager, Sarah Skøtt

Første år med SundKoncept

BEUMER Group er den internationale “leder” på intern logistik bl.a. på områderne transport, lastning, palletering, emballering og distributions teknologi. BEUMER Group beskæftiger i alt 4000 medarbejdere med dets datterselskaber og salgs agenturer.

Med udgangspunkt i en grundig analyse af virksomhedens ønsker, behov og målsætning, udarbejdes i samarbejde med SundKoncept en relevant sundhedsstrategi, der løbende evalueres. Fokus er i første omgang at skabe en sundere kultur på virksomheden generelt, med hovedvægten på flere sunde daglige mellemmåltider, der gavner medarbejdernes energiniveau og nedsætter risikoen for overvægt. Endvidere fokus på at højne det fysiske aktivitetsniveau hos medarbejderne, da de primære arbejdsopgaver er stillesiddende.

Udfordringen ligner altså det typiske billede – en arbejdsdag præget af manglende fysisk aktivitet, som kan påvirke koncentration, energi og produktivitet, især sidst på dagen.

Følgende sunde tiltag blev implementeret:
 • Sundhedstjek BASIS til alle medarbejdere.
 • Spørgeskemaundersøgelse med fokus på livsstil - KRAMS (kost, rygning, alkohol, motion, søvn & stress) - formål at kortlægge de sundhedsmæssige udfordringer/målsætninger for medarbejdergruppen.
 • Afrapportering til virksomhedens ledelse ud fra en anonym grupperapport. Herunder vurdering af medarbejdernes samlede sundhedstilstand, samt anbefalinger målrettet resultaterne.
 • Opfølgning på sundhedstjek Herunder kontrolmålinger af relevante parametre, vejledning i sunde kost- og træningsvaner, udarbejdelse af handlingsplaner med f.eks. planer for måltider, planer for træningsintensitet / træningsformer samt hjælp til opstart af fysisk aktivitet.
 • Kostforedrag er afholdt hos BEUMER Group.
 • Daglig bevægelse/fysisk aktivitet i arbejdstiden. Forebyggelse af stillesiddende arbejde, idéer til nemme løsninger til mere fysisk aktivitet, der ikke nedsætter effektiviteten og produktiviteten for virksomheden, og samtidig tager højde for deres fysiske rammer.

Hvad kan vi gøre for jer?

 • Ergonomisk tjek
 • Sundhedsbarometer
 • Kostforedrag
 • Coaching
 • Hørescreening
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Rygestop

Kontakt os på tlf. 23 25 32 65 for at høre mere...

Vi samarbejder med:

 • Thygesen-Health
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Gigtforeningen